bờ sông Namhan-gang Đạp xe dọc bờ sông Namhan-gang: Một trong những trải nghiệm đầu tiên của du khách khi đi du lịch đến Hàn Quốc là đạp xe đạp vòng quanh sông Namhan-gang,