Một số món ăn đặc sản kỳ lạ của Thái Lan Goong Ten: Là một món ăn kỳ lạ ở Thái Lan có tên gọi là Tép Nhảy, nguyên liệu chính để tạo lên