Một lần thử Các đặc sản của Italia Coniglio al Vino Rosso là món ăn quý mà những đầu bếp chuyên nghiệp thường chế biến để mời các khách quý . Nguyên liệu chính