Khí hậu Việt Nam rất đa dạng miền nam có hai mùa mưa và nắng miền bắc có bốn mùa xuân hạ thu đông với mùa đông rất lạnh. Sau một ngày làm việc